Hervind je eigen goud

Missie & visie

Mensen en organisaties op basis van vertrouwen begeleiden bij hun proces en groei, om zo een bijdrage te leveren aan inspirerend leven en werken. Dat is de missie van De Gouden Wandeling.

De Gouden Wandeling ondersteunt jou zodat je weer verbinding voelt met je Goud. Je straalt weer; je weet wat je wilt. Je kunt gericht en bezield aan de slag in werk en leven dat past bij jouw specifieke talenten.

Verbinding tussen je verstand en je gevoel, tussen jou en je kern, tussen privé en werk; De Gouden Wandeling schept ruimte voor verbindingen. Deze brengen je in staat een volgende stap te zetten, net zo groot of klein als je zelf wilt. Bij een organisatie gaat het om verbinding tussen missie en praktijk, tussen medewerkers en werkdoelen.

Inspiratie fungeert als brandstof om vooruit te komen. De Gouden Wandeling gaat op zoek naar jouw inspiratie. Waar loop jij warm voor? Wat is de inspiratie in een organisatie en hoe komt die tot uiting?

Respect voor jezelf en voor de ander vormt de basis van De Gouden Wandeling, evenals respect voor het proces dat gaande is bij een individu of een organisatie.

Creativiteit maakt dat kanalen zich openen die je misschien nog niet kende. Met creativiteit creëert De Gouden Wandeling beweging, ruimte en plezier.

De Gouden Wandeling is gebaseerd op deze vier kernwoorden.